Archiwa: Timeline Stories

Timeline Post Type Description

2010

Koncertuje z wieloma zespołami, wykonując muzykę współczesną. Pisze teksty, komponuje i reżyseruje swoje koncerty. Śpiewa dużo muzyki improwizowanej. Prowadzi warsztaty głosowe Laboratorium Głosu w kraju i za granicą.

2005

W 2005, w Berlinie, w ramach obchodów Roku Einsteina brała udział w operze „The Speed of Light“. Kompozytorów Christiana Steinhäusera i Mathiasa Baumhofa do napisania tego dzieła zainspirowała teoria względności Einsteina i ekstremalne, akrobatyczne możliwosci głosowe Olgi Szwajgier.

2000

W 2000 roku została zaproszona na Miedzynarodowy Kongres Muzyczny w Stuttgarcie jako jeden z „Das Phanomen Stimme” („Fenomen Głosu”).

1993

W 1993 Australian Institute for Co-ordinated Research uhonorował Olgę mianem „Honorary Doctor of Musicology”.

1992

W 1992 American Biographical Institute uhonorował ją tytułem „Woman of the Year 1992”, a w 1993 nadał jej tytuł „Most Admired Woman of the Decade”.

1991

W 1991 International Biographical Centre w Cambridge nadał jej tytul „Woman of the Year 1991/92”.

1991

W 1991 roku jako jedyna śpiewaczka z Europy Srodkowej i Wschodniej wystapiła w Carnegie Hall w koncercie uświetniajacym obchody stulecia tej sceny.

1989

Swój pierwszy honorowy doktorat „The Cultural Doctorate in Philosophy” nadany przez World University Roundtable Benson (Arizona) otrzymała w 1989 roku.

1981

Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”.

1978

W swoim dorobku artystycznym posiada kilkaset prawykonań światowych i polskich. Śpiewa m.in. utwory Ivesa, Stockhausena, Risseta, Pendereckiego, Stachowskiego, Łuciuka, Lutosławskiego, Mozarta, Bacha. Dokonała wielu nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych, filmowych i teatralnych.